W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO zobowiązani jesteśmy poinformować państwa , że posiadamy Wasze dane osobowe .Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Z.P.H.”Kolorowa Kuchnia S.C. z siedzibą w Maksymilianowie (86-021) ,przy ul. Jagodowej 40c .Przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy. Pani/Pana/Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

 

Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Leszek Olczak

Z.P.H “Kolorowa Kuchnia” S.C.  

e-mail firma@kolorowakuchnia.com

tel 517 907 670